در حالی که تالاب‌های شهر بابل در معرض نابودی قرار دارند، می‌توان با مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری، آن‌ها را به مقاصد گردشگری تبدیل کرد.