تهران سوئیت

تهران سوئیت

آرشیو وبلاگ

۸ اثر طبیعی قم در فهرست ملی ایران ثبت شد

۸ اثر طبیعی قم در فهرست ملی ایران ثبت شد

۲۶ آذر ۱۳۹۷ 307 0
تکان های شدید, منارجنبان را نابود می کند !!!

تکان های شدید, منارجنبان را نابود می کند !!!

۲۶ آذر ۱۳۹۷ 216 0
خانه کودکی شهید مدرس‌ ‌تبدیل به مجموعه فرهنگی و گردشگری ‌شد

خانه کودکی شهید مدرس‌ ‌تبدیل به مجموعه فرهنگی و گردشگری ‌شد

۲۶ آذر ۱۳۹۷ 111 0
برای اقتصادی سازی صنایع دستی باید بازار هدف شناسایی شود

برای اقتصادی سازی صنایع دستی باید بازار هدف شناسایی شود

۲۶ آذر ۱۳۹۷ 71 0
۶ اثر طبیعی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی ثبت شد

۶ اثر طبیعی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی ثبت شد

۲۶ آذر ۱۳۹۷ 99 2
خشکسالی به زودی آبشار سمیرم را نابود می کند!

خشکسالی به زودی آبشار سمیرم را نابود می کند!

۲۵ آذر ۱۳۹۷ 92 0
ایران برای حج تمتع ۹۸ با عربستان مذاکره می کند

ایران برای حج تمتع ۹۸ با عربستان مذاکره می کند

۲۵ آذر ۱۳۹۷ 111 0
در مسافرت های خارجی خطر انتقال مقاومت دارویی وجود دارد!

در مسافرت های خارجی خطر انتقال مقاومت دارویی وجود دارد!

۲۵ آذر ۱۳۹۷ 113 0
ثبت جهانی حافظیه، سعدیه و خواجوی کرمانی با جدیت پیگیری خواهد شد

ثبت جهانی حافظیه، سعدیه و خواجوی کرمانی با جدیت پیگیری خواهد شد

۲۵ آذر ۱۳۹۷ 127 0
برای حضور اقوام ایرانی با لباس محلی یک روز ملی تعیین می شود

برای حضور اقوام ایرانی با لباس محلی یک روز ملی تعیین می شود

۱۹ آذر ۱۳۹۷ 610 0
توریستی پزشکی: عامل جذب گردشگر از لیتوانی به ایران

توریستی پزشکی: عامل جذب گردشگر از لیتوانی به ایران

۱۸ آذر ۱۳۹۷ 80 0
گشایش اولین نمایشگاه صنایع دستی ایران در صربستان

گشایش اولین نمایشگاه صنایع دستی ایران در صربستان

۱۸ آذر ۱۳۹۷ 395 0
دریای خزر احتمالا به زودی به شوره زار تبدیل خواهد شد !!!

دریای خزر احتمالا به زودی به شوره زار تبدیل خواهد شد !!!

۱۸ آذر ۱۳۹۷ 219 0
سرکان به باغ‌شهر شناسنامه دار گردشگری تبدیل می شود

سرکان به باغ‌شهر شناسنامه دار گردشگری تبدیل می شود

۱۸ آذر ۱۳۹۷ 205 0
از این به بعد از گردشگران چینی یوآن در هتل ها دریافت می شود

از این به بعد از گردشگران چینی یوآن در هتل ها دریافت می شود

۱۷ آذر ۱۳۹۷ 122 0
1 2 3