تهران سوئیت

تهران سوئیت

آرشیو وبلاگ

سوال: مغازه ای اجاره کرده ام که مجبورم به دلیل بیماری تخلیه کنم!

سوال: مغازه ای اجاره کرده ام که مجبورم به دلیل بیماری تخلیه کنم!

۱۶ دی ۱۳۹۷ 152 0
سوال: خودرویی که به نام خودم نبوده را اجاره دادم و طرف فرار کرده.. چه کنم؟

سوال: خودرویی که به نام خودم نبوده را اجاره دادم و طرف فرار کرده.. چه کنم؟

۵ دی ۱۳۹۷ 554 0
سوال: عدم حضور مستاجر در دادگاه مطالبه اجور معوقه چه تبعاتی دارد ؟

سوال: عدم حضور مستاجر در دادگاه مطالبه اجور معوقه چه تبعاتی دارد ؟

۵ دی ۱۳۹۷ 209 0
سوال: متراژ مغازه اجاره داده شده همخوانی ندارد ! چگونه فسخ کنم؟

سوال: متراژ مغازه اجاره داده شده همخوانی ندارد ! چگونه فسخ کنم؟

۵ دی ۱۳۹۷ 93 0
موجر آبروی من را در محل کار جلوی همکارانم برده! چگونه شکایت کنم ؟

موجر آبروی من را در محل کار جلوی همکارانم برده! چگونه شکایت کنم ؟

۵ دی ۱۳۹۷ 64 0
سوال: مستاجر مغازه ام فرار کرد! چگونه اجاره نامه را فسخ کنم ؟

سوال: مستاجر مغازه ام فرار کرد! چگونه اجاره نامه را فسخ کنم ؟

۵ دی ۱۳۹۷ 58 0
سوال: مستاجر دیر تخلیه کرد. چگونه از او برای تاخیرش خسارت بگیرم ؟

سوال: مستاجر دیر تخلیه کرد. چگونه از او برای تاخیرش خسارت بگیرم ؟

۵ دی ۱۳۹۷ 51 0
سوال: مستاجر موکلم سه ماه است اجاره نداده! چگونه حکم تخلیه بگیرم؟

سوال: مستاجر موکلم سه ماه است اجاره نداده! چگونه حکم تخلیه بگیرم؟

۴ دی ۱۳۹۷ 49 0
سوال: قرارداد اجاره تمام شد و خانه را فروختم ولی مستاجر تخلیه نمی‌کند !

سوال: قرارداد اجاره تمام شد و خانه را فروختم ولی مستاجر تخلیه نمی‌کند !

۴ دی ۱۳۹۷ 56 0
سوال: مالک از اجاره دادن پشیمان شده و نمی گذارد اثاث به خانه ببریم !!

سوال: مالک از اجاره دادن پشیمان شده و نمی گذارد اثاث به خانه ببریم !!

۴ دی ۱۳۹۷ 66 0
آیا توافق شفاهی و لفظی تمدید اجاره نامه برای دادگاه قابل استناد است؟

آیا توافق شفاهی و لفظی تمدید اجاره نامه برای دادگاه قابل استناد است؟

۴ دی ۱۳۹۷ 85 0
سوال: مالک طبقه بالا را به مجرد اجاره داده. چگونه شکایت کنم؟!

سوال: مالک طبقه بالا را به مجرد اجاره داده. چگونه شکایت کنم؟!

۴ دی ۱۳۹۷ 67 0
سوال: مالک خانه اجاره ای پول تعمیرات نمی دهد! چه باید کرد؟

سوال: مالک خانه اجاره ای پول تعمیرات نمی دهد! چه باید کرد؟

۴ دی ۱۳۹۷ 69 0
سوال: آیا خانه ای که همسرم به نامم زده، بعد طلاق قابل پس گرفتن است؟

سوال: آیا خانه ای که همسرم به نامم زده، بعد طلاق قابل پس گرفتن است؟

۴ دی ۱۳۹۷ 71 0
سوال: هزینه تعمیرات ساختمان مثل تعمیر کولر با مالک است یا مستاجر؟

سوال: هزینه تعمیرات ساختمان مثل تعمیر کولر با مالک است یا مستاجر؟

۴ دی ۱۳۹۷ 82 0
1 2 3