تهران سوئیت

تهران سوئیت

طالقان

از 50,000 تا 3,000,000 تومان
از 0 تا 12 اتاق
ظرفیت 10 نفر
اجاره ویلا اپارتمان ۲خواب

اجاره ویلا اپارتمان ۲خواب

2 خوابه 4 ~ 6 نفر دارد
قیمت:
350,000 تومان / روزانه
اجاره اتاق با غذا

اجاره اتاق با غذا

3 خوابه 1 ~ 1 نفر دارد
قیمت:
150,000 تومان / روزانه
اجاره ویلا ۳خوابه در دو ط

اجاره ویلا ۳خوابه در دو ط

3 خوابه 6 ~ 8 نفر دارد
قیمت:
650,000 تومان / روزانه
اجاره روزانه ویلا نوسازدرطالقان

اجاره روزانه ویلا نوسازدرطالقان

1 خوابه 2 ~ 4 نفر دارد
قیمت:
250,000 تومان / روزانه
اجاره ویلا بسیار زیبا در طالقان

اجاره ویلا بسیار زیبا در طالقان

1 خوابه 4 ~ 10 نفر دارد
قیمت:
150,000 تومان / روزانه
اجار روزانه ویلا با ویو فوق العاده زیبا در طالقان حسنجون

اجار روزانه ویلا با ویو فوق العاده زیبا در طالقان حسنجون

2 خوابه 6 ~ 16 نفر ندارد
قیمت:
500,000 تومان / روزانه