تهران سوئیت

تهران سوئیت

کیش

از 50,000 تا 3,000,000 تومان
از 0 تا 12 اتاق
ظرفیت 10 نفر
واحدهای اقامتی ۱و۲خابه

واحدهای اقامتی ۱و۲خابه

2 خوابه 85 متر 1 ~ 6 نفر
قیمت:
120,000 تومان / روزانه
مجموعه اقامتی مینا کیش

مجموعه اقامتی مینا کیش

1 خوابه 50 متر 30 ~ 40 نفر
قیمت:
150,000 تومان / روزانه
سوئیت یکخوابه

سوئیت یکخوابه

1 خوابه 630 متر 3 ~ 4 نفر
قیمت:
245,000 تومان / روزانه
اجاره سوییت در کیش – شهر آفتاب

اجاره سوییت در کیش – شهر آفتاب

2 خوابه 77 متر 3 ~ 5 نفر
قیمت:
350,000 تومان / روزانه
اجاره سوئیت در کیش – شهرک صدف

اجاره سوئیت در کیش – شهرک صدف

سوئیت 30 متر 2 ~ 3 نفر
قیمت:
120,000 تومان / روزانه
اجاره سوئیت مبله کیش – شهرک صدف

اجاره سوئیت مبله کیش – شهرک صدف

3 خوابه 120 متر 6 ~ 8 نفر
قیمت:
500,000 تومان / روزانه
اجاره سوئیت کیش – کوی عرفان شهرک صدف

اجاره سوئیت کیش – کوی عرفان شهرک صدف

3 خوابه 110 متر 6 ~ 8 نفر
قیمت:
520,000 تومان / روزانه
اجاره سوئیت مبله در کیش – کوی عرفان شهرک صدف

اجاره سوئیت مبله در کیش – کوی عرفان شهرک صدف

3 خوابه 0 متر 6 ~ 8 نفر
قیمت:
460,000 تومان / روزانه
اجاره سوئیت مبله در جزیره کیش – برج نگین

اجاره سوئیت مبله در جزیره کیش – برج نگین

2 خوابه 77 متر 4 ~ 5 نفر
قیمت:
380,000 تومان / روزانه
اجاره سوئیت مبله در کیش – برج نگین

اجاره سوئیت مبله در کیش – برج نگین

2 خوابه 88 متر 4 ~ 5 نفر
قیمت:
430,000 تومان / روزانه
اجاره سوئیت مبله در کیش – برج آرین

اجاره سوئیت مبله در کیش – برج آرین

2 خوابه 0 متر 4 ~ 5 نفر
قیمت:
410,000 تومان / روزانه
اجاره سوئیت کیش – شهرک صدف

اجاره سوئیت کیش – شهرک صدف

2 خوابه 0 متر 4 ~ 5 نفر
قیمت:
400,000 تومان / روزانه
1234